BatHouse

BatHouse kouluttautuu uusiin tehtäviin, eikä tällä hetkellä tee lepakkoselvityksiä.

BatHouse ei valitettavasti enää myy lepakkodetektoreita eikä muita lepakkoaiheisia tuotteita.

 

*****************************

 

BatHouse on Suomen ainoa lepakoihin erikoistunut yritys. Teemme maankäytön suunnittelun tarpeisiin lepakkoselvityksiä, jotka ovat usein osa laajempia luontoselvityksiä.  Lisäksi järjestämme lepakkoaiheisia esitelmiä, koulutuksia ja lepakkoretkiä. Myymme myös lepakkotutkimukseen liittyviä sekä muita lepakkoaiheisia tuotteita. Toimimme Pettersson Elektronikin ja Titley Scientificin lepakkodetektorien jälleenmyyjänä Suomessa.

 

BatHousessa yrittäjänä toimii biologi, FM Nina Hagner-Wahlsten, joka on aloittanut lepakoiden parissa työskentelyn jo 1980-luvulla. BatHouse aloitti vuonna 2004 yhden hengen yrityksenä, mutta nykyään kartoittajaverkostoomme kuuluu viisi henkilöä. Teemme myös yhteistyötä muiden ympäristökonsulttien kanssa. Toimistomme sijaitsee Espoossa, mutta toimintasäteemme on laaja. Olemme Etelä-Suomen lisäksi työskennelleet niin Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla kuin Lapissakin.

 

Yrityksemme toimii kaksikielisesti, teemme selvityksiä ja raportteja sekä suomeksi että ruotsiksi.

 

Lepakot ovat sekä kansallisen lainsäädännön että EU-direktiivin suojelemia eläimiä, joiden sisällyttäminen luontoselvityksiin on tärkeää. Monet niiden elintapoihin ja runsauteen liittyvät seikat ovat puutteellisesti tunnettuja, ja niiden tutkiminen vaatii erikoisosaamista. BatHousella on vankkaa asiantuntemusta ja kokemusta nimenomaan lepakkoselvityksistä, minkä ansiosta tekemämme selvitykset ovat laadukkaita ja raportit selkeitä.

 

TARJOAMAMME LEPAKKOSELVITYSPALVELUT:

- Lepakkokartoitukset aktiivi- ja passiiviseurantadetektoreilla

- Lepakoiden saalistusalueiden, kesäaikaisten päiväpiilopaikkojen ja talvehtimispaikkojen kartoitukset

- Tuulipuistojen lepakkoselvitykset

- Kiinteistöjen lepakkoselvitykset

- Lausunnot lepakkokartoitusten tarpeellisuudesta

- Lepakoiden muutonseuranta